SVEAs skolpolitiska program

Posted on 3 april, 2013 av

0


Sveriges elevråd har tagit fram ett skolpolitiskt program där de redogör för sin syn på skolans uppdrag, kunskapssyn, skoldemokrati och elevinflytande. Andra rubriker i rapporten är Elever, Lärare, Skolledning, Elevråd, Arbetsmiljö, Informations- och kommunikationsteknologi(IKT)och hållbar utveckling samt Ålder och makt.En rapport alla verksamma inom skolan borde läsa och reflektera över.

I rapporten finns det mycket intressant och tankeväckande. Så här skriver de bland annat under rubriken Lärare:

Läraren måste ges förutsättningarna för att vara en ledare, ur alla aspekter. Det handlar om utbildning, tid, resurser och tidsenlig kompetensutveckling. Läraren som ledare och pedagog måste skapa en miljö av ömsesidig respekt. Lärarens ledarskap måste syfta till att skapa förståelse mellan individer, men också till att kunna se alla människor som finns i skolan. 

Under rubriken Kunskapssyn står bland annat detta:

Kunskap innebär olika saker och tar sitt uttryck i olika former. I dagens skola och samhälle har en viss typ av kunskap, den teoretiska, fått en högre status än andra kunskapsformer.
I vårt samhälle finns ett behov av en kunskapsmångfald och därför måste praktisk kunskap uppvärderas. Olika människor lär sig bäst på olika sätt och detta måste skolan kunna tillmötesgå. Skolan ska kunna erbjuda olika typer av pedagogik, med en mångfald av
arbets- och inlärningssätt samt ha en nära förankring till arbetslivet.
En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Det här gör
skolan inte genom att lära ut faktakunskaper, utan genom att istället lära ut de verktyg och färdigheter
som behövs för att en människa själv ska kunna tillgodogöra sig kunskap.

När vi funderar på skolan ur ett större perspektiv är en av de viktigaste frågorna just ”Vad är kunskap?”. Hur ser du på kunskap? Vad är din kunskapssyn? Dela gärna via kommentarsfältet, eller varför inte skriva en egen bloggtext om din kunskapssyn? Vi publicerar den gärna här på #skolvårens blogg! Mejla texten till skolvåren @gmail.com

Och glöm inte att läsa hela SVEAs skolpolitiska program här.

Annonser
Posted in: Uncategorized