Kungl. Vetenskapsakademien: Sätt stopp för vinstuttag i skolan

Posted on 28 mars, 2013 av

0


Ledamöter vid Kungliga Vetenskapsakademien skriver om det fria skolvalet i Sverige. I debattinlägget riktar de stark kritik mot det närmast unika systemet att kunna bedriva skola i privatägda vinstdrivande bolag.

Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade under symposiet det svenska systemet som ”till höger om högern” och ur brittisk synvinkel så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid som premiärminister… Man kan konstatera att det nuvarande extrema svenska systemet kom till utan att man utredde det innan, gjorde konsekvensanalyser, följde det med forskning eller utvärderade effekterna. Inte förrän nu, 25 år senare, tillsätts utredningar för att ta reda på vad det var som hände och varför vi har fått de negativa effekterna. På detta nonchalanta sätt får inte staten hantera en av vårt samhälles viktigaste institutioner.

Läs hela inlägget på SvD Opinion.

Annonser
Posted in: Uncategorized