Loggamakaren Henrik Bodin

Posted on 25 mars, 2013 av

1


Så en kort presentation och intervju med mannen bakom #skolvårens helt nya logga:

Namn: Henrik Bodin Twitteralias: @BHBodin Hemsida: Yrke: Rektor, Karlstad
Namn: Henrik Bodin
Twitteralias: @BHBodin
Yrke: Rektor, Karlstad
Vad ser du är viktigast att förändra i skolan i dag?
Att jag gått i samma skola som min far gjorde och som mina barn kommer att göra är en djup besvikelse. Vi utbildar med i princip samma verktyg och innehåll som vi hade för 50 år sedan! Sverige får gärna placera sig sist på alla PISA-undersökningar i världen så länge som vi förbereder våra barn och ungdomar för framtiden, inte för gårdagen.
Vad är din framtidsvision för skolan?
Att vi har en skola som är synkroniserad med samhället i övrigt. Att vi helt frångår alla summativa och för eleven förödande bedömningsinstrument. Att skolan kan tillmötesgå varje individ och att vi får resurser i paritet med vårt samhällsgrundande uppdrag! Nummer ett för att nå dit är att tolkningsföreträdet gällande skola ska tillfalla de som kan, dvs. pedagoger och skolledare.
Hur kom det sig att det var just den här loggan du såg framför dig när du tänkte på #skolvåren?
Att skapa loggan tog uppskattningsvis fyra timmar från att jag satte mig vid datorn tills den var inskickad. Efter den minst sagt välfyllda uppdragsbeskrivningen som ni gjorde så ville jag ha färger och mönster som symboliserade mångfald och glädje. Använde mig av ett typsnitt som jag älskar skapat av Grace Yun. Med det som grund kunde jag börja leka med färger tills jag hittade en grund jag var nöjd med. Ville naturligtvis applicera #skolvårens framåtsyftande tanke och nytänk i något grönskande vilket till att börja med blev en växt. Men det kändes som något saknades så då började jag experimentera lite med en glödlampa. Insåg ganska omedelbart att den skulle kläs i samma mönster och färg som texten i övrigt. Sen kunde jag, hemmablind som jag blivit, inte riktigt avgöra om den var bättre eller sämre eller grundbilden med växten. Men det kunde ju ni som röstade vilket var skönt. Så tack till alla som gillade den!
 Det fantastiska med att skapa bilder är att det är lite som att åka med på ett äventyr. Man har en viss aning om var man vill men ganska snart så tar kreationen i sig självt över och leder fram till ett slutresultat man inte på förhand hade kunnat tänka sig! Det är lite synd att jag inte målar lika ofta längre, det är meditativt och något jag älskat sedan jag var liten. 
cropped-skolvaren_small1.jpg
Annonser
Posted in: Uncategorized