Skolkontoret på andra våningen

Posted on 23 mars, 2013 av

0


Jag är inte lärare, jag är ingen expert på skolfrågor. Men jag har erfarenheter från skolan ur ett ovanifrånperspektiv berättar Roger Fält på sin blogg. Han berättar:

”Jag gick vilse i skolutvecklingslabyrinten. Jag viste inte hur jag skulle hitta ut. Jag tyckte inte jag gjorde något bra jobb. Jag ville ju göra skillnad. Jag valde då att sluta som Lärstödschef och söka mig andra vägar.

Först nu fyra år senare kände jag plötsligt att jag ville pränta ner några ord om detta.

Det jag nu tror mig veta är att lärandet börjar från där barnen är. Skolutveckling börjar från där pedagogerna är. Skolutveckling börjar aldrig genom ett styrsystem eller en policy. Skolutveckling börjar aldrig i en ranking uppmärksammad av media. Skolutveckling kan aldrig administreras fram.”

Och skickar med en viktigt fråga till oss alla ”Hur kan skolkontoret på andra våningen stötta detta arbete?” Läs hela inlägget här.

Fundera och delge sedan dina tankar om hur vi i våra olika roller kan stötta varandra när vi utvecklar skolan tillsammans.

Annonser
Posted in: Uncategorized