Forskning om skolan ur elevens perspektiv

Posted on 23 mars, 2013 av

0


forskning.se har man försökt sammanställa den forskning som finns just nu om skolan ur ett elevperspektiv.

Skolan studeras och beskrivs ofta utifrån pedagogens perspektiv – med effekstudier av metoder och analyser av skolan som helhet. Men det sker även mycket forskning om hur skolan upplevs av dem den är till för – eleverna.

Under rubriker som Vad är skolan ur elevens perspektiv? Vad är en bra lektion? Hur upplever elever betyg och bedömning? finns forskning sammanställd.

En mycket intressant sammanställning!

Annonser
Posted in: Uncategorized