Skolans uppdrag…

Posted on 20 mars, 2013 av

0


… måste vara att ta vara på allas olikheter, ta vara på allas kompetenser och ge alla chans att misslyckas samt att låta dessa misslyckanden leda till lyckanden!

Detta måste vara misstag begångna av felaktiga strukturer!

Personerna i dessa klipp varierar endast lite, men man kan gott se dem om och om och om igen! 😉

Annonser
Posted in: Uncategorized