Vi behöver lyfta fram fler röster

Posted on 18 mars, 2013 av

0


Lärarnasnyheter.se har rubriken ”Hur har lärarna hamnat i skamvrån?” på en av sina artiklar. En väldigt bra fråga!

”Strålkastarna är ständigt påslagna. Lärarna befinner sig som få andra yrkesgrupper i en intensiv samhällsbelysning.

Politikerna kritiserar de försämrade skolresultaten gång på gång.

Medierna lyfter mest fram det som inte fungerar i skolan. Skolinspektionens rapporter handlar bara om det som brister. Föräldrar kommer med krav som är svåra att leva upp till. Rektorer bedömer lärarnas insatser för att kunna sätta löner.

Hur reagerar lärarna? Biter de ihop och känner sig misstrodda och nedtryckta? Distanserar de sig eller skulle de helst vilja säga ifrån bara de hade tid och fann på sätt? Eller får all uppmärksamheten dem att känna att läraryrket är viktigt?”

Den väcker en stark lust att göra sig hörd och få tala om att det finns en enorm kraft och engagemang i skolsverige som inte alltid blir lyssnade på. #skolvåren behövs!

Delta med ett inlägg, kom med tips på artiklar eller anmäl dig till Varberg så lyfter vi Svensk skola tillsammans!

Annonser
Posted in: Uncategorized