Språkutvecklande arbetssätt

Posted on 10 mars, 2013 av

0


För att utveckla sina tankar och få möjlighet att lägga kraft på att få fram dem krävs det ofta stöd i processen. Ett sätt att utveckla språket och tanken kan vara att använda stödmallar. Hanna Stehage skriver så här:

”Många av våra elever har svenska som ett andraspråk och även om de har tillägnat sig kunskaper har de ofta stora svårigheter överföra sina kunskaper till skrift. Vissa har även svårt att strukturera sin tankar i skrivandet och skapa en logisk disposition i sina texter. Att använda sig av skrivmallar kan därför vara ett bra sätt att stötta sina elever i tanke- och skrivprocessen vid prov eller uppsatsskrivning. Att låta eleverna arbeta med skrivmallar vara gynnsamt för alla elever som tycker det är motigt att skriva, inte bara för andraspråkselever.” Läs mer om Hannas sätt att arbeta med språklig stöttning här

Ett språkutvecklande arbetssätt är en hjälp för alla elever, från de allra yngsta som precis tagit de första stegen i sitt skrivande till de äldre eleverna där allt mer komplexa samband ska presenteras.

Annonser
Posted in: Uncategorized