Askulterande, evidens, vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet

Posted on 9 mars, 2013 av

0


Progressiva möten med medarbetare, är det en huvudingrediens för att utveckla organisationen? Det är ett grepp som används både inom näringsliv och skola. Men är det ett alldeles för ovanligt grepp inom skolans värld? Och vad kan det i sådana fall bero på? Rektor Edward Jensinger ( @EdwardJensinger ) skriver om lustfyllt lärande kopplat till klassrumsbesök på sin blogg:

… Ett sätt att försöka nå dit, till lusten, är att identifiera för varandra vad vi gör rätt när vi gör rätt (och vad vi gör fel när vi gör fel förstås). Genom kollegialt askulterande kan vi nå en gemensam bild på vad som fungerar bra. Vad som är lyckat i olika grupper av elever. Och vad vi kan göra för att repetera dessa lyckade lektioner om och om igen.

Läs hela inlägget här.

Edward Jensingers tanke om klassrumsbesök får mig att fundera över hur vi kan samla goda exempel så att fler kan ta del av dem. En idé för detta kommer från Lars Kåreklint på Lindköpings universitet som jag fick möjlighet att tala med i går. Han berättade att de har startat en nättidskrift med namnet Venue. Tidsskriften skall vara en plats för att sprida forskning men också för att sprida ”goda exempel”. Tanken till tidsskriften, berättade Kåreklint, är sprungen ur uppdragsformuleringen om att skola (undervisning) skall bedrivasevidens, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (skollagen). Och då ställde sig initiativtagarna till Venue frågan; vad är egentligen beprövad erfarenhet?

Kåreklint resonerar i mångt och mycket likt de tankar som ligger till grund för #skolvåren, om mångfald och då de goda mångfaldiga exemplen. Förhoppningsvis kommer han och andra bakom nättidningen Venue till Varberg och diskuterar detta med oss och presenterar deras idé med Veneu! Och mest av allt hoppas vi att både Jensinger och Kåreklint hittar till Varberg afk. Kanske kan deras idéer om askulterande och en Venue tillsammans bli en väg in för att sprida goda exempel, repetera lyckade lektioner och nå spridning för beprövad erfarenhet. I väntan på det kan ni kika på nätskriften här.

Annonser
Posted in: Uncategorized