Vi behöver lyfta hela Sverige

Posted on 27 februari, 2013 av

0


Tror ni man skulle få världens bästa landslag om man startade Fotbollsverket, införde prov, tester och läxor och kvarsittning på fotbollsplanen? Eller man införde världens dyraste och bästa kvalitetssäkringssystem? Eller om man höjde lönerna för tränarna? Eller hemläxe-RUT? Eller tränarlegitimation?

Det skriver Christer Hellberg (@chrhe894) på sin blogg christerhellberg. Han tar också upp några punkter för förändring som vi behöver fokusera på:

För att kunna lyfta skolan eller lyfta Sverige måste vi ha NYA reformer liksom som ligger 10 år framåt i tiden:

  1. Det gigantiska IKT-lyftet där unga lär ut Internet till gamla (inkl lärare och politiker), där man nätverkar för att kunna lära effektivare – INTE mer Mattelyft..
  2. Det gigantiska HELHETS-lyftet där skolan blir en tänkande, nätverkande, lärande organisation och en modell för framtidens samhälle där givetvis teknik är en del i vardagen.
  3. Det gigantiska OMTANKE-lyftet där alla hjälper alla med att nå de Heliga kunskapsmålen, där lagarbete och individuella prestationer går hand i hand. Där hjälp alltid finns att få antingen IRL eller i cyber, eller på skolan eller hemma eller på stan eller på landet – jag gillar uttrycket ”härarbete”.
  4. Det gigantiska ENTREPRENÖRSLYFTET där skolan självt agerar entreprenöriellt och testar sig fram, justerar åtgärder och även mål efter behov. Där nytänkande och innovation premieras och där lyckade misstag applåderas. Där lärandet är ett tillstånd och inte ett mål långt fram i tiden. Där lärande utvecklas och anpassas efter just den ”klassen” som man ska undervisa.

Läs Christer Hellbergs hela inlägg här.

Annonser
Posted in: Uncategorized