Omvärldsbloggen » OECD om globala trender som påverkar skolan

Posted on 26 februari, 2013 av

0


De senaste åren har flera internationella rapporter pekat på behovet av en bredare utbildnings- och skoldebatt, som tar sig an de pågående samhällsförändringarna. Horizon Report, K-12 Edition lyfte fram detta 2010, och konstaterade då att det nuvarande skolsystemet inte kan hantera de nya förutsättningar som skapas. Därför behövs det både mer forskning, fler experiment med nya sätt att undervisa och en mer djupgående offentlig debatt för att vi tillsammans ska kunna hitta nya vägar. 

Det skriver Stefan Pålsson på Omvärldsbloggen » Blog Archive » OECD om globala trender som påverkar skolan. Läs hela inlägget här.

Annonser
Posted in: Uncategorized