Hur tänker du?

Posted on 21 februari, 2013 av

6


Mark Levengood sa i samband med en sändning av TV-programmet Vi i Femman för flera år sedan, något i stil med att ”skolans viktigaste uppgift, är att lära dig att själv komma på hur du tänker.” Idag är vi på väg mot det i den svenska skolan. Vi har UF-verksamhet på gymnasiet, entreprenöriellt lärande för grundskolan och i förskolan skapas skarpa projekt dagligen. Det senare utan timplaner och kunskapskriterier samt betyg. Och det får mig att tänka.

Är det timplansstyrd undervisning vi ska ha? Vilken företagare sitter i fyrtio minuter med att arbeta med budgeten, tar femminuters rast. Fortsätter i sextio minuter med marknadsföring för att avrunda med ett kaffebreak a´ femton minuter? Efter kaffet styrs kreativitet om till rörelse och rytmik för att inte stelna till och riskera arbetsskador, och just före lunch körs ett pass om fyrtio minuter med personalrekrytering?

Varför har företag framgång utan timplaner? Hur kan de lita på sig själva och de medarbetare de har i sin sfär, utan att säkra att var och en arbetat x antal minuter med allt det som företaget sysslar med? Kan skolan anamma ett likande tänk, vågar vi släppa timplaner, eller dyker matematik och språkkunskaperna totalt då? Vågar vi lita på att en elev kan se meningen med att lära sig räkna abstrakta tal och formulera finurliga formuleringar om meningsskapandet tydliggörs? Och det utan timplan?

Vore intressant att få ta del av goda exempel på hur skolor runt om i landet arbetat mer fritt, utan att sänka kvalitén på innehåll, eller sänka krav på prestationer. Jag har inte tänkt klart kring timplanens vara eller inte vara. Och det är ju just det här som #Skolvåren uppmuntrar till. Den egna reflektionen, de egna tankarna, att fundera på och bolla tillsammans med andra. Hoppas ni förstår att jag och #Skolvåren inte med detta inlägg säger att alla timplaner ska skrotas, så att alla som älskar timplan raskt drar fingrarna åt sig och vägrar förknippas med #Skolvåren. Så är det inte alls. Det är just mångfalden av åsikter och metoder vi är ute efter!

Vet inte heller om jag blir färdig med mina egna tankar om timplaner, men någonstans i flödet på Twitter kring #skolvåren blev jag uppmuntrad att tänka själv om frågan. Jag hoppas jag uppmuntrar mina elever på liknande sätt när det handlar om orsak och konsekvens av exempelvis revolutioner inom vilken område det nu må vara.

Så hur tänker du kring timplan? Hur tänker du kring skolans viktigaste uppgift? Kan det du tänker mötas och bli verklighet i en kreativ process i samarbete med elever?

Viktoria Struxsjö
@vixvbg

Annonser
Posted in: Uncategorized