Öppet forum för skolutveckling

Posted on 20 februari, 2013 av

2


Det kom ett mail idag på morgonen, avsändare Lisa Carr. Hon beskrev sina reflektioner kring syftet med #skolvåren. Jag blir peppad av det hon skriver, lär av hennes tankar och uppmuntrad att förtydliga och formge egna tankar om #skolvåren.

Lisa skriver:
”Om grundtanken med Skolvåren är att det är ett öppet och brett forum för skolutveckling är det unik! Det borde verkligen kommuniceras klart och tydligt och inbjudan riktas åt alla möjliga håll. Ser man på listan hittills är det mest ”skolfolk” och för att få med andra grupper behövs en tydligare hållning och en klar inbjudan.”

Eftersom en av grundtankarna från mig och Helena Roth var att låta nätverket vara öppet för de som vill, ser jag här en kommunikation att utveckla. Vi tänker att näringslivet ska få ta plats, företagare, frilansare från media och entreprenörer. Vi tänker att de kan lära oss massor av hur de tänker och vi av dem. Vi tror att det är ”slutgnällt” på att ”de utanför skolan inte förstår oss”- resonemanget. Och omvänt, att ”de i skolan fattar minsann ingenting av verkligheten”. Varför denna polarisering? Jo, jag har också läst Michel Foucault´s Vansinnets historia och medvetandegjorts av att det alltid funnits ett behov av ett ”vi” och ett ”dom”. Men jag vill inte att det ska fortsätta vara så. Inte när det handlar om att barn och elever kommer i kläm. För de gör de om ett ”vi och dom” får fortsätta vara hinder (ursäkter?) för att inte förbättra skolan mot det som framtiden vill ha i form av kompetens mm.

Lisa skriver vidare:
”Det finns ingen tradition av skolutveckling på bred front, där alla i samhället kan mötas och diskutera vilka värden skolan ska stå för och vilken plats i samhället skolan ska ha. Antingen har man gjort reformer på politisk nivå eller inom respektive skola och arbetsplats. Och utanför dessa har andra intressenter haft sina åsikter som luftats på olika sätt – föräldraorganisationer, forskare, media mm.”

Jag tänker: Japp. Så är det. Och just därför behövs #skolvåren. Just därför behöver vi uppleva vad ett möte över alla gränser som kanske tidigare hindrat oss ger. Jag lovar att inget kommer att bli besviken av att hänga med till Varberg i juni och vara med när vi sjösätter #skolvåren afk!

Väl mött – i vardag och på Twitter.
Viktoria Struxsjö
@Vixvbg

Annonser
Posted in: Uncategorized